CERTYFIKATY

Posiadane certyfikaty:

– System Zrównoważonego Rozwoju Produkcji RED Cert
certyfikat 002

– GMP B3 oraz GMP+ B4 „Transport” Transport drogowy

CERTYFIKAT GMP 001